Pakovanja

METAFEX postoji u dva različita pakovanja sa 10 tableta i 20 tableta.

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET:
Goodwill Pharma d.o.o. Matije Gupca 14 Subotica. Telefon: 024 554 498

Upozorenje