Zadovoljni korisnici

Randomizovane, dvostruko slepe, placebom kontrolisane studije su izvedene na modelu post-operativnog dentalnog bola, sa kombinovanom primenom.
Globalna ocena studija lekova pokazala je visok nivo zadovoljstva od strane ispitanika koji su učestvovali u studiji.
93,2% ispitanika je ocenilo METAFEX kao „dobar“, „vrlo dobar“ ili „odličan“ u oslobađanju od bolova.
METAFEX ima znatno bolji efekat od paracetamola 1000mg.

METAFEX postoji u dva različita pakovanja sa 10 tableta i 20 tableta.

Upozorenje