Indikacije

METAFEX se koristi kod osoba starijih od 18 godina za kratkotrajno ublažavanje blagog do umerenog bola kod:

glavobolje
zubobolje
post-traumatskog bola
post-operativnog bola
menstrualnog bola
bolova u leđima
terapiji simptoma prehlade, gripa i groznice.

Upozorenje