Produženo dejstvo

Randomizovane, dvostruko slepe, placebom kontrolisane studije su izvedene na modelu post-operativnog dentalnog bola, sa kombinovanom primenom. Studije su pokazale da:
Trajanje analgetskog efekta je značajno duže kod METAFEX-a (9,1 sat) u poređenju sa paracetamolom 500mg (4 sata) i 1000mg (5 sati).
Globalna ocena studija lekova pokazala je visok nivo zadovoljstva od strane ispitanika koji su učestvovali u studijama. 93,2% ispitanika je ocenilo METAFEX kao "dobar", "vrlo dobar" ili "odličan" u oslobađanju od bolova.

Upozorenje